Blog

De ongelijke arbeidsmarkt in cultuur deel 2

  Juli 2019 – 2 Meer mogelijkheden voor tariefafspraken van zzp’ers!   De structurele ongelijkheid op de culturele arbeidsmarkt in een notendop: meer aanbod dan betaalde vraag en voor werkgevers en opdrachtgevers zijn zzp’ers heel veel goedkoper dan werknemers. Bovendien blijven kunstenaars en creatieven blijven maar al te graag in deze sector werken, ook al verdienen ze bijna niets. Een geweldig scenario voor een race to the bottom als het gaat om prijzen en verdiensten. En daar heeft de sector (lees: culturele instellingen en andere opdrachtgevers) ook jarenlang flink van...

Lees verder

De ongelijke arbeidsmarkt in cultuur

Juli 2019In deze Nieuwsbrief  bericht ik regelmatig over wat me opvalt in de wereld om me heen. Voor een groot deel is dat de kunstwereld, maar ook aanverwante onderwerpen komen aan bod: innovatie,  financiering, maatschappelijke waarde. Overal in de samenleving waar kunst van betekenis is en kan zijn.Fair practice versus ongelijke arbeidsmarkt: wie wint?We zien de laatste tijd veel aandacht voor de schamele betaling van kunstenaars, die voor het grootste deel ZZP’ers zijn. En voor de Fair Practice Code waaruit een betere betaling zou moeten voortkomen. Waarvoor vrijwel iedereen...

Lees verder

Nieuwsbrief 11 Kunst kan zo veel meer….

Maart 2019 De afgelopen week vroeg iemand naar mijn volgende Nieuwsbrief. ‘Er staan altijd zoveel interessante onderwerpen en links in’. Daar is hij weer. Ook nu weer een lange Nieuwsbrief vol verhalen over wat kunst kan betekenen voor ons allemaal. En dan echt allemaal, niet alleen dat deel van de bevolking dat toch wel op kunstbezoek gaat. En ook over financiering en de positie van kunstenaars, want dat zijn onontbeerlijke onderwerpen als we echt willen dat kunst meer betekent dan nu! De maatschappelijke rol van kunst De discussie over autonomie in de kunst blijft doorgaan. Ja,...

Lees verder

Nieuwsbrief 10 Maatschappelijke waarde van cultuur

December 2018 In deze Nieuwsbrief  bericht ik regelmatig over wat me opvalt in de wereld om me heen. Voor een groot deel is dat de kunstwereld, maar ook aanverwante onderwerpen komen aan bod: innovatie,  financiering, maatschappelijke waarde. Overal in de samenleving waar kunst van betekenis is en kan zijn. Het is bijna kerst, juist een goed moment om nog eens bezig te zijn met waar het echt om gaat! Onderzoek naar de waarde van cultuur In de UK komt een centrum ter bestudering van de waarde van cultuur (Center for Cultural Value). Dit centrum bestrijkt alle maatschappelijke baten van kunst...

Lees verder

Over autonomie, impact, diversiteit en financiering: Nieuwsbrief 9

Juli 2018 In deze Nieuwsbrief  bericht ik regelmatig over wat me opvalt in de wereld om me heen. Voor een groot deel is dat de kunstwereld, maar ook aanverwante onderwerpen komen aan bod. Overal in de samenleving waar kunst van betekenis is en kan zijn. Dit is een lange Nieuwsbrief, tegen alle trends in. Op  andere plekken zijn we al vaak genoeg kort van stof. Diversiteit: wie wordt niet bediend met cultuur en waarom In mijn vorige Nieuwsbrief schreef ik over de nieuwe termendiscussie (inclusiviteit, intersectionaliteit). In Rotterdam doen ze onderzoek naar wie wel wordt bediend met...

Lees verder

Hoe professionele autonomie van kunstenaars de maatschappelijke waarde van kunst versterkt

Lezing Boekmanstichting 9 oktober 2017   Inleiding Ik werk in de kunst- en cultuursector sinds 2001. Dat deed ik bij Kunstenaars&CO en bij Cultuur-Ondernemen. Daar waren twee thema’s belangrijk: cultureel ondernemerschap en maatschappelijke kunstprojecten. Vanuit de kunstsector en vanuit het kunstvakonderwijs was toen veel weerstand tegen beide. Kunstenaars maken kunst, het zijn geen ondernemers. Als het ondernemers worden, zijn het geen kunstenaars meer. Dezelfde reactie gold voor maatschappelijke kunstprojecten: dat is geen kunst, maar een bedreiging van de autonomie van de kunst, dit...

Lees verder