Geschreven in april, 2015

The Value of Connecting Arts and Business

Blog 26 april 2015   Recently there is the discussion on the authentic or intrinsic value of the arts and how this is instrumentalised or compromised when put into a business setting. So let’s see some examples of how this works. Someone from a big insurance company says: “if I want a dialogue with my customers about insurance, it will be short. Insurance is a boring subject.  But if I can talk with them about art the dialogue will become longer and more alive.  So if I want to attract a higher educated part of the population, then associating myself with art is an excellent opportunity....

Lees verder

The Art of Impact IV: de gemiste kans van de Raad voor Cultuur

Blog 16 april 2015   Cultuur van waarde Agenda 2017-2020 en verder, zo heet het advies van de Raad voor Cultuur aan de minister. Zeker in een advies dat reikt naar een verdere toekomst, verwacht je een uitgebreide uiteenzetting over de manier waarop kunst en cultuur hun waarde voor de samenleving waarmaken, nu en in de toekomst. En hoe die waarde zichtbaar gemaakt wordt. Het advies begint daadwerkelijk met het onderdeel Cultuur van waarde.  De Raad erkent het brede palet van waarden dat aan cultuur is verbonden, zowel maatschappelijke opbrengsten (onderwijs, gezondheid, participatie en...

Lees verder